Ondernemerschap in zorg en welzijn

Heeft u ook ondernemende plannen in de zorg?

Ondernemersgroep De Driestroom (ODD) initieert verschillende ondernemingen in de zorg. Met de grootschalige veranderingen in de zorg, komen veel taken die tot nu toe landelijk en provinciaal zijn georganiseerd bij de gemeente terecht. De regie op de zorg komt nog dichter bij de burger en traditionele schotten verdwijnen voor een groot deel. Dit zorgt voor veel kansen in de zorg waar wij op inspelen.

Buiten de kansen die zich voordoen zijn wij ook constant op zoek naar manieren om de zorg beter te organiseren. Door minder bureaucratie, zorgondernemingen op te zetten met minder processen en protocollen en simpelweg zorg te leveren waar deze nodig is.

Met een duidelijke visie, een stevig netwerk en veel kennis slagen we erin ondernemerschap in de zorg anders te organiseren. Onder het kopje 'ondernemingen' presenteren wij de ondernemingen die wij met deze visie hebben opgezet.

De Ondernemersgroep De Driestroom en de Driestroom

Ondernemersgroep De Driestroom is gelieerd aan Driestroom en ondersteunt initiatieven in de zorg voor mensen met een beperking. ODD bestaat uit ondernemers met hart voor de zorg. Zij willen mensen met een beperking een betekenisvolle plek bieden in de samenleving. Daarom ondersteunen en begeleiden zij ondernemers in de zorg die dit mogelijk maken. Zij doen dit in relatie met Stichting De Driestroom. Bij ODD staat de cliënt centraal. De Ondernemersgroep is intermediair.

De Ondernemersgroep beoordeelt initiatieven op levensvatbaarheid en perspectief. Zij toetst de visie van ondernemers en stimuleert en begeleidt hen in het traject naar verzelfstandiging. De ondernemersgroep zet hiervoor haar netwerk in, biedt structuur, ondersteuning en beoordeling op kwaliteit, ondernemerschap en zorgverlening en begeleidt naar werving en plaatsing van cliënten.

ODD biedt ondersteuning aan zorginitiatieven gebruikmakend van de filosofie, visie en hulpbronnen (al of niet verplicht) van Driestroom. Zodra het zorginitiatief is toe geleid naar verzelfstandiging ziet de Ondernemersgroep er op toe dat de samenwerkingsrelatie met Driestroom blijft gewaarborgd op het gebied van haar kernwaarden:

  • Gericht op levensgeluk
  • Groots in het klein
  • In contact
  • Bevlogen
  • Eigenzinnig
  • Transparant
  • Ondernemend
  • Dienstbaar
  • Betrouwbaar

Goede zorg is het doel en particuliere bedrijfsvoering is het middel. In het toeleidingstraject onderzoekt ODD of zorginitiatieven hieraan voldoen en of er een match is op het gebied van de supportfilosofie. Gedurende de gehele looptijd van de samenwerkingsrelatie controleert) ODD dit.